COVID-19 FAQ

Meldingen fra kulturministeriet er fortsat, at hvis I skal lave lejre/Camps/stævner, så skal I tage udgangspunkt i sommerretningslinjerne. Dem finder I her:
https://duf.dk/nyhed/retningslinjer-for-sommeraktiviteter/

Sommerretningslinjerne giver mulighed for at op til 500 kan samles, da de er undtaget for forsamlingsforbuddet forudsat at retningslinjerne overholdes.

Ift. jeres almindelige almindelige aktiviteter, så skal tage udgangspunkt i retningslinjerne fra før sommerferien, som er opdelt efter om det er indendørs eller udendørs. Dem finder I her: