COVID-19 FAQ

OPDATERET: 06-05-21

Det indendørs foreningsliv kan for børn og unge under 18 år genåbne d. 21. april (Det gælder dog desværre endnu ikke sangaktiviteter).

Man skal være særligt opmærksom på flg:

 • Forsamlingsloftet er på 25 indendørs for unge under 18 år. Børn og unge under 18 år defineres som børn og unge til og med 17 år. Der må gerne deltage ledere over 18 år, hvis det er nødvendigt for at kunne gennemføre aktiviteten
 • På trods af det nedsatte afstandskrav, må der maksimalt være 1 person pr. 4 m2 gulvareal
 • Der skal holdes mindst 1 meters afstand og gerne 2 meter, når det er muligt
 • Aktiviteter kan foregå i flere grupper af 25 personer, så længe hver gruppe udgør sit eget arrangement
 • Alle øvrige retningslinjer fra sundhedsmyndighederne skal overholdes. Herunder krav om mundbind, rengøring, udluftning osv.
 • Mulighed for afholde af generalforsamling under konference-reglerne. Genåbningen pr. 6. maj giver også mulighed for at afholde konferencer og møder indendørs. Det betyder at mange kan få afholdt generalforsamlinger mv. under de gældende regler der er for dette område. Vi har endnu ikke modtaget retningslinjerne for dette – vi uploader dem her på siden, så snart vi har dem.

Der er IKKE krav om coronapas for idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge under 18. Hverken for deltagere, instruktører, ledere o.lign.

De gældende retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv kan læses og downloades her:

De gældende retningslinjer for udendørs idræts- og foreningsliv kan læses og downloades her:

Kulturministeriets Q&A til nationale restriktioner gældende på kultur- idræts- og foreningsområdet kan læses her:

______________________________

Fra 16.12.20

Som bekendt er der flere niveauer af regler for os. Øverst i denne forbindelse er bekendtgørelsen fra Sundheds- og Ældreministeriet, dernæst de forskellige retningslinjer fra kulturministeriet samt til sidst ministeriets Q&A om udmøntningen af det hele. Vejledningerne er i modsætning til bekendtgørelse og retningslinjer kun vejledende.

Ministeriets Q&A er omskiftelig, og derfor giver det bedst mening at fokusere på retningslinjernes indhold.

 • Vi forholder os i det følgende IKKE til reglerne under Kirkeministeriet.
 • Ligeledes kan der gælde særlige forhold lokalt.

Af retningslinjerne følger, at vi under særlige forhold kan holde øveaften/prøve med kor/orkester/ensemble/band (på flere end 10), hvis alle sidder ned på faste pladser, og alle sidder i samme generelle retning. En vifteformet opstilling går an – man skal ikke sidde direkte overfor hinanden. Hvis man vil stå op under prøven, må man maksimalt være 10 – dog må man være op til 50, hvis alle (undtagen den eller de voksne, der er nødvendige for aktivitetens gennemførelse) er maksimalt 21 år gamle.

Man kan under særlige forhold holde koncerter med mere/flere end 10 medvirkende, FORUDSAT at de ligesom publikum sidder på faste pladser, med retning mod samme ”scene, biograflærred, bane eller lignende” som det øvrige publikum, og kun forlader disse pladser for at gå på toilettet eller tilsvarende. Der må maksimalt være 500 personer tilstede i lokalet. Dette er inklusive eventuelle sceneteknikere, lydfolk m.fl. Op til 10 af de optrædende må stå i hvilken retning, de vil. Her er der IKKE nogen særlige regler for unge på maks. 21.

Og endelig gælder alt det sædvanlige med afstandskrav og mundbind, så længe man ikke er siddende på sin faste plads – det er både til koncerter og øveaftener. Bemærk også, at man i al væsentlighed skal være siddende under hele arrangementet, hvad der fx vanskeliggør en almindelig kaffepause betydeligt.
Det er også værd at bemærke, at man bør styre indgangen til og udgangen fra lokalet på en sådan måde, at folk ikke kommer til at stå/gå for tæt på hinanden. Man skal derfor gerne begrænse det antal personer, der går ind eller ud af et lokale på samme tid.

Af retningslinjerne fremgår også, at det er den enkelte arrangør (af både øveaftener og koncerter), der er ansvarlig for, at retningslinjerne overholdes. Mange lokale forhold har afgørende betydning. Det er altså det enkelte kors eller orkester eget ansvar at sikre, at prøver og koncerter afvikles forsvarligt.

Vi har i denne forbindelse ikke taget stilling til reglerne under Kirkeministeriet (som nævnt), ligesom der kan være lokale regler, der spiller ind. Hovedreglen er, at man hører under Kirkeministeriets regler, såfremt det er kirken, der står som arrangør af et arrangement. Er det koret eller orkestret selv, og hører dette under foreningslivet, så er det Kulturministeriets regler, der gælder. Man må have en klar aftale om dette med koncertstedet.

Amatørmusik Danmark har sendt denne fortolkning til Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed samt Kulturministeriet, og venter fortsat endeligt skriftligt svar. Vi havde dog allerede fået kulturministeriets telefoniske godkendelse af vores fortolkning.
NB: For alle arrangementer (både øveaftener og koncerter) gælder, at det er den enkelte arrangør, der bærer ansvaret.

Stående/gående orkestre: Man må øve og spille koncerter i forsamlinger på maksimalt 10 personer. Hvis udøverne og deltagerne er maksimalt 21 år, må der være op til 50 personer til stede. Der må desuden deltage de nødvendige voksne over 21 år til at afvikle arrangementet forsvarligt.

Siddende orkestre med ansigtet i samme retning (henimod en dirigent eller lignende): Man må øve med et orkester på op til 500 personer, som alle sidder på faste pladser med ansigtet i samme retning mod dirigenten.

Men amatørorkestre på flere end 10 medvirkende (inkl. dirigent og solister) må kun spille koncerter med publikum under ganske særlige omstændigheder. Man må derimod gerne lave f.eks. transmitterede/streamede koncerter.
De særlige omstændigheder er som følger: Det er maksimalt 10 af de optrædende, der må stå op og/eller have en anden retning end den generelle mod en “scene, biograflærred, bane eller lignende”. Alle andre, optrædende og publikum, skal sidde ned på faste pladser, i samme generelle retning, og kun forlade deres pladser for at gå toilettet eller lignende.
Der må maksimalt være 500 personer til stede (alle inkl.) ved koncerter.
Disclaimer: Hvis det er en kirke, der arrangerer koncerten, gælder andre regler, – spørg lokalt.

NB: Ved ankomst og afgang gælder det lille forsamlingsforbud på maksimalt 10 personer samt mundbindspligten.
Man bør lave tidsintervaller til forskudt ankomst/afgang, så maksimalt 10 personer ankommer eller forlader stedet ad gangen.
Det samme gælder i pauser undervejs – det nemmeste er at springe pausen over.

Afstandskrav: Musikere, der spiller instrumenter, er underlagt de samme afstandskrav som alle andre. 1 meter fra næsetip til næsetip, og 2 m2 gulvplads pr. person i lokalet (inkl. den plads, som bruges til inventar).
Bemærk, at der er særlige krav til afstand ved sang – der skal være 2 meter mellem hver sanger, og 4 m2 gulvplads pr. sanger. Disse skærpede krav gælder også for blæsere i kirkeligt regi! Af en eller anden grund anskues blæsere forskelligt i de forskellige ministerier.

Instrumenter må i udgangspunktet ikke deles mellem flere personer, men hvor det er nødvendigt (fx slagtøj eller klaver), må de rengøres omhyggeligt mellem hver musiker.

Kondensvand bør opsamles omhyggeligt

Informationerne bygger på følgende

 • Bekendtgørelse nr. 1509 af 25.10.2020 fra Sundheds- og Ældreministeriet, som siger:
  § 1. Det er forbudt at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 10 personer til stede på samme sted samtidig (…)

  § 3. § 1 (…) gælder ikke for følgende (…):
  (…)
  5) Lokaler, lokaliteter og arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor kunder, besøgende eller deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende.
  (…)