COVID-19 FAQ

Indsend specifikke spørgsmål på bth@lgf.dk og få det tilføjet her med et konkret svar.

Læs de ny retningslinjer for genåbning af idræts- og foreningsliv – udendørs.

Nej. Afstandskravet er fortsat 2 meter ved aktiviteter med kraftig udånding som f.eks. musikudøvelse på blæseinstrumenter.

Ja, såfremt Sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om afstand overholdes. Udendørs aktiviteter kan foregå i grupper af maksimalt 10 personer (inkl. træner og lignende). Hvis der er flere grupper af maksimalt 10 personer til stede på det samme idrætsanlæg/udendørsareal, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Det kan fx ske ved, at området deles op i felter med klar afstand imellem hvert felt, så hver gruppe har sit eget felt. Hvis træningen således kan tilrettelægges i grupper af makismalt 10 personer, som holdes indbyrdes effektivt adskilt, har egne trænere/frivillige og i øvrigt i praksis reelt overholder forsamlingsforbuddet, vil det være muligt at afvikle flere træningsforløb på en gang.

Nej. Her er der tale om 'fælles formål', og hver gruppe skal have egen dirigent/instruktør.

Hvis der bruges en pavillon betragtes det som udendørs og det er dermed tilladt. Hvis det er et stort lukket telt, betragtes det som indendørs og det er dermed ikke tilladt. Hvis siderne tages af teltet, betragtes det som ly fra regn osv, og altså ikke som indendørs og det er dermed tilladt.

Nej. Det er ikke tilladt at lave foreningsaktiviteter indendørs - overhovedet. Heller ikke i private hjem, egne lokaler eller lignende.