CORONA

Alle nyheder vedr. coronarestriktioner, nødpulje osv., bliver pt. udsendt i info-mails eller på vores Facebookside.

OPDATERET: 27-01-22

Epidemikommissionen har anbefalet, at corona ikke længere er en samfundskritisk sygdom, og derved ophører alle restriktioner, der vedrører kultur-, fritids- og foreningslivet fra 1. februar.

Dette gælder også kravet om mundbind eller visir i foreningslokaler.

OPDATERET: 21-12-21

Gennem Amatørmusik Danmarks deltagelse i sektorpartnerskabet, har vi fået svar på følgende spørgsmål:

Afgrænsning af forenings-aktiviteter fra folkeoplysende aktiviteter – er det ene og alene aflønning gennem oplysningsforbundene, der definerer det folkeoplysende?

– De folkeoplysende aktiviteter, der skal holdes lukkede er folkehøjskoler, aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet. Det gælder både lokaler og lokaliteter (altså både indendørs og udendørs). Samtidig opfordrer regeringen efter Epidemikommissionens indstilling til, at man ikke deltager i indendørs foreningsaktiviteter, herunder idrætsaktiviteter mv., i juleferien. Opfordringen gælder indtil 5. januar 2022, hvor grundskolerne genåbner.

Er udendørs musiceren (fx. et blæseorkester udenfor kirken til jul eller march gennem byen) også blandt de foreningsaktiviteter, der opfordres til at lukke aktiviteterne frem til 5. januar?

– Koncerter må ikke afvikles, hverken indendørs eller udendørs. Der ligger ikke yderligere uddybning i Epidemikommissionens indstilling ift. forståelsen af opfordringen til ikke at deltage i foreningslivet. Vi forstår dog intentionen således, at man skal udvise sund fornuft ift. hvor mange personer man omgås med den aktuelle smittesituation.- Fortolkningen er dermed fortsat så vag, at det er Landsgardeforeningens anbefaling, at man kontakter lokalt politi.

Desuden har vi efterspurgt hvilke kompensationsmuligheder der er, herunder for de mange professionelle dirigenter, solister og instruktører, der er tilknyttet amatørmusikken og afventer svar.

Restriktioner pr. 19.12.21:

De yderligere restriktioner rammer også amatørkulturen.

Restriktionerne er gældende fra søndag den 19. december kl. 8.00 og foreløbigt 4 uger frem.

Der indføres krav om brug af mundbind eller visir for besøgende mv. på 12 år og derover i lokaler på kulturområdet, hvor der er offentlig adgang, herunder de steder, hvor der gælder coronapas, og som ikke lukkes. På den baggrund indføres der krav om brug af mundbind eller visir i følgende lokaler:

– Lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, herunder svømmehaller, idrætshaller, træningscentre og foreningslokaler biblioteker, arkiver, musik- og kulturskoler, andre kunstskoler og grundkurser på kunstområdet.

Endelig opfordres der til, at man IKKE deltager i foreningsaktiviteter, herunder idræts-aktiviteter mv. i juleferien. Opfordringen gælder indtil 5. januar 2022, hvor grundskolerne genåbner.

De nye restriktioner indebærer desuden, at følgende lokaler og lokaliteter skal holdes lukket for offentligheden:

– Lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes koncerter, scenekunstforestillinger, forevisninger, storskærmsarrangementer og lignende.– Lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter, herunder spillesteder, teatre, biografer, museer, kunsthaller, kulturhuse og lignende.

– Folkehøjskoler, aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitet.Kravet om lukning gælder både indendørs og udendørs faciliteter.

Kulturministeriet henviser i øvrigt til sin Q&A for mere konkret information om fortolkningen af restriktionerne: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19

Restriktioner pr. 10.12.21:
Beslutningen fra Epidemiudvalget betyder på Kulturministeriets område, at det fra fredag kl. 16.00 ikke længere er muligt at holde indendørs koncerter, scenekunstforestillinger, forevisninger, storskærmsarrangementer og lignende med over 50 stående tilskuere eller publikummer. Det vil være tilladt at kombinere stående og siddende publikummer, så der eksempelvis er 50 stående publikummer og et antal siddende publikummer. Forbuddet vil gælde henover jul og nytår frem til 7. januar 2022.

Genindførelse af coronapas

DUF COVID-19 nødpulje (kort frist)

Nye restriktioner pr. 29.11 2021

Se de senest udsendte info-mails HER


Retningslinjer pr. 1.8 2021

Retningslinjerne lempes yderligere pr. 1.8.21:

  • Retningslinjerne for sommerlejre udgår. Dette betyder, at hvis der planlægges sommeraktiviteter, sommerlejre eller almindelige aktiviteter fra efter 1. august, så gælder de almene retningslinjer.
  • Kravet om coronapas i foreningslivet frafalder helt. Dette gælder også for sommerlejre, der måtte ligge på den anden side af 1. august.
  • Kvadratmeter kravet for udendørs aktiviteter frafalder.
  • Kvadratmeterkravet for indendørs aktiviteter falder fra 4kvm for stående til 2kvm. Dette gælder alle former for aktiviteter.

Restriktionerne lempes

I går, d. 9. juni, landede en aftale om yderligere udfasning af corona-restriktioner. Vi kan se lyset for enden af tunnelen.

I kan finde den fulde aftaletekst HER, men det I skal være opmærksomme på er, at:

  • Krav om mundbind/ visir ophæves d. 14. juni 2021 på alle områder undtagen i den kollektive transport, når man ikke sidder ned. Det vil altså sige, I ikke længere skal bære mundbind eller visir i jeres foreninger.
  • Det indendørs forsamlingsforbud hæves til 250 personer fra 1. juli – det vil altså også sige i indendørs foreningsliv.
  • Krav om coronapas ophæves for fritids- og foreningsaktiviteter fra d. 14. juni og for sommerlejre d. 1. september. Dog vil det være muligt at afholde sommerlejre efter 14. juni med under 100 deltagere, uden krav om coronapas.

Dertil bør I være opmærksomme på, at skulle epidemien mod forventning udvikle sig i en bekymrende retning med markante stigninger i smitten med væsentlig konsekvens for sygehusvæsenet eller ved en hurtig udbredelse af nye bekymrende virusvarianter, som ikke kan inddæmmes via lokale tiltag, kan det blive nødvendigt at udskyde udfasningen af eller genindføre restriktioner mv.

Husk at I altid kan se mere på DUFs hjemmeside på https://duf.dk/corona eller ring på 20 96 90 21 eller send en mail til corona@duf.dk