Fonde og fundraising

Fundraising er efterhånden en udbredt aktivitet i foreningslivet, og støttekroner fra private fonde og offentlige puljer er en stor del af drifts- og aktivitetsgrundlaget i næsten alle landets foreninger.

Der findes en del søgemaskiner online, hvor man kan søge mellem tusindvis af fonde/puljer. Bl.a. Legatbogen, som er en gratis søgefunktion eller fonde.dk, som kræver abonnement.

For kommunale puljer, anbefales det at holde øje med kommunens hjemmeside for opdateringer af puljer, ansøgningsfrister m.v.

Hos Statens Kunstfond kan man også søge efter relevante puljer.

AKKS – Amatørernes Kunst & Kultur Samråd har udarbejdet en udførlig oversigt med gode råd til selve ansøgningsprocessen samt en liste over hvilke punkter en fondsansøgning bør indeholde.
Læs mere HER

Og på fundraising.how kan man finde en række artikler med gode råd til fundraising.

Herunder kan I finde en liste med information om fonde der er oplagte at søge:

Augustinus fonden

Webside: www.augustinusfonden.dk

Augustinus Fondens strategi retter sig mod tre hovedområder: Kunst & Kultur, Viden & Uddannelse samt Sociale Indsatser. Ansøgningsfristen er løbende.

Den Obelske Familiefond

Webside: www.obel.com

Den Obelske Familiefond yder støtte inden for følgende områder: Forskning, Sociale formål, Kunst og Nordjylland. Indenfor kunst og kulturens verden har Den Obelske Familiefond valgt at støtte blandt andet klassisk musik. Fonden støtter projekter, som giver børn og unge en mulighed for at møde klassisk musik eller giver dem adgang til selv at udøve musik. Fonden er særligt optaget af at give støtte og hjælp til at udvikle projekter, hvor musik bruges i sociale og undervisningsmæssige sammenhænge. Ansøgningsfristen er løbende.

Statens Kunstfond

Webside: www.kunst.dk

Statens Kunstfonds overordnede formål er at fremme kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet. Statens Kunstfond har musik som et af deres kunstområder, hvoraf de giver tilskud til forskellige musikformål. Formålet med ordningen er at sikre tilstedeværelsen og udviklingen af blandt andet orkestre og bands inden for alle genrer på et højst kunstnerisk niveau. Ved prioritering af ansøgningerne vurderer projektstøtteudvalget for musik den kunstneriske kvalitet og med særligt vægt på beherskelse af form og udtryk, originalitet og nyskabelse samt vision og ambition. Ansøgningsfristen ligger i august og uddelingen sker medio november.

Beckett fonden

Webside: www.beckett-fonden.dk

Beckett Fonden støtter almene formål inden for blandt andet kunst og kultur i bred forstand herunder musik. Støtten kan ydes til konkrete kulturelle arrangementer og begivenheder som eksempelvis koncertopførelser. Desuden kan støtten være af mere generel karakter som eksempelvis rejser, undervisning m.m. Ansøgningsfristen er løbende.

A.P. Møller Fonden

Webside: www.apmollerfonde.dk

A.P. Møller Fonden støtter projekter i hele Danmark. Fonden er blandt de største i Danmark og favner både meget omkostningstunge projekter og gode idéer, der kræver mindre støtte. A.P. Møller Fonden donerer til musikinitiativer over hele landet. Eksempelvis er der tidligere gået donationer til festivaler for kammermusik, nordisk sang, avantgardemusik, jazz m.m. Ansøgningsfristen er løbende.

Erda og Christian Schrøders fond

Webside: www.schroederfonden.dk

Fondens formål er at støtte det aktive musikliv i Danmark – særligt amatørmusiklivet. Fondens samlede årlige uddeling er omkring 150.000 kr., og de bevilgede støttebeløb er i reglen i størrelsesordenen 3.000-15.000 kr. pr. projekt. Amatørmusikken prioriteres forud for den professionelle musik. De støtter blandt andet med instrumentkøb til orkestereje, således et instrument kan komme flere til gode. Desuden støtter fonden også transport af store instrumenter samt ved tilfælde af underskud ved arrangementer. Ansøgningsfristen er løbende og sker ved fysisk post.

Nordeafonden

Webside: www.nordeafonden.dk

Nordeafonden støtter projekter, som fremmer det gode liv inden for blandt andet kultur. Herunder projekter, som formidler og inspirerer til folkelig deltagelse i kulturlivet inden for blandt andet musik. Årligt uddeler fonden en halv milliard kroner til organisationer, foreninger og ildsjæle, som vil skabe gode liv for andre i Danmark. For at modtage støtte skal projektet have et almennyttigt eller velgørende formål, som motiverer og involverer mange mennesker i Danmark. De støtter både store og små projekter – lokalt, regionalt og nationalt. Ansøgningsfristen er løbende.

Bikubenfonden

Webside: www.bikubenfonden.dk

Bikubenfonden tror på socialt engagement og kunstens betydning, og derfor arbejder de for at skabe nye muligheder for unge på kanten og aktuel kunst. Fonden arbejder ud fra det grundsynspunkt, at et samfund skal vurderes på dets muligheder for, at mennesker kan realisere deres potentiale. Ansøgningsfristen er løbende.

Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C Jacobsen

Webside: www.carlsbergfondet.dk/da/Om-fondet/Carlsbergfondet/Carlsbergfamilien/Carlsbergs-Mindelegat

Carlsbergs Mindelegat støtter talentudvikling af yngre mennesker samt større og mindre projekter, der bidrager til at formidle og fremme forståelsen for videnskaben og dens betydning i samfundet – herunder med særligt fokus på ungdommen. Samfundsgavnlige formål er et af fondets primære områder. Ansøgningsfristen er løbende.

Egmont Fonden

Webside: www.egmontfonden.dk

Egmont Fonden giver hvert år en del af deres overskud til børn og unges udvikling. De har blandt andet en ambition om, at børn og unge skal have udviklet sociale kompetencer og personlige egenskaber, der gør dem i stand til at skabe et godt liv. Ansøgningsfristen er løbende

Velux Fonden

Webside: www.veluxfoundations.dk

Velux Fonden og Villum Fonden støtter blandt andet projekter, som relaterer sig til kultur og samfund. Villum Fonden støtter større projekter til gavn og glæde for den brede befolkning – herunder projekter, der bringer dagslys og frisk luft ind i menneskers hverdag samt bidrager til et sundt miljø. Ansøgningsfristen er løbende.

3F’s Medie- og Kulturfond

Webside: www.3f.dk/om-3f/fakta-om-3f/om-medie–og-kulturfonden

Formålet med 3F’s Medie- og Kulturfond er at fastholde og udvikle den kultur, som fagbevægelsen altid har været en del af. Kulturfonden støtter blandt andet musiske arrangementer som for eksempel musik. Ansøgere, der udelukkende har et snævert lokalt sigte, kan ikke forvente støtte. Bevillinger er typisk maksimalt 10.000 kr. Ansøgningsfristen ligger i henholdsvis maj, august og november.

Nordisk Kulturfond

Webside: www.nordiskkulturfond.org

Nordisk Kulturfond støtter et fornyet og dynamisk kunst- og kulturliv i Norden, der er mangfoldigt, tilgængeligt og af høj kvalitet. Fonden beskæftiger sig med et bredt kunst- og kulturområde, der omfatter både professionelle og amatører. Fonden yder støtte til aktiviteter, som præges af kvalitet, fremsynethed, variation og tilgængelighed. Ansøgningsfristen er løbende.

Knud Højgaards Fond

Webside: www.khf.dk

Knud Højgaards Fond støtter blandt andet kulturelle og kunstneriske initiativer. Fonden støtter til gavn for Danmark og dets befolkning ved blandt andet at bidrage til dansk ungdoms dygtiggørelse og uddannelse. Ansøgningsfristen er løbende.

DUFs lokalforeningspulje

Webside: https://duf.dk/tilskud-og-puljer/dufs-lokalforeningspulje

DUFs lokalforeningspulje støtter de lokale foreningers arbejde for børn og unge i Danmark og Sydslesvig. Puljen kan søges af lokalforeninger og lokale grupper i DUFs medlemsorganisationer og observatørorganisationer.

Der er ansøgningsfrist den første hver måned (undtagen juli) og ansøgninger behandles på et månedlig bevillingsmøde i lokalforeningspuljeudvalget.