Organisationen

Landsgardeforeningens organisatoriske struktur

Repræsentantskabet

rep-moede2016

 • Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed.
 • Repræsentantskabsmøde afholdes i marts måned.
 • Ethvert medlem kan stille forslag til behandling på repræsentantskabsmødet.
 • Repræsentantskabet tegner for køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt optagelse af lån.

Bestyrelsen

 • Bestyrelsen består af 5 medlemmer: Landsformand, landskasserer, næstformand, samt 2 bestyrelsesmedlemmer valgt af repræsentantskabet
 • Bestyrelsen fastsætter selv deres forretningsorden og kan nedsætte/udpege stabe, arbejds- og projektgrupper.
 • Bestyrelsen udpeger udvalgsformænd, samt udvalgschefer.

Udvalg

Innovationsudvalget

6 medlemmer – bestyrelsesmedlem udpeges som formand, derudover vælges et varierende antal repræsentanter direkte af repræsentantskabet, for 2 år. Pt. er der indvalgt 5 medlemmer.

 • Intern udvikling af organisationen
 • Hvordan udvikler vi gardemiljøet?
 • Hvilke tiltag kan styrke organistionen og miljøet?
 • Hvordan får vi inddraget flere unge?

Udvalgsformand: Benjamin Hansen, LGF-bestyrelsen

Konkurrenceudvalg

5 medlemmer – Landsformanden virker som formand for konkurrenceudvalget, konkurrencechef udpeges af bestyrelsen, derudover vælges 3 repræsentanter direkte af repræsentantskabet, for 2 år.

 • Danmarksmesterskaberne
  • Planlægning, koordinering, logistik og location, markedsføring, dommer-udvælgelse, konkurrence regler, samarbejde, hjælpestab/officials, lyd udstyr m.m.
 • Internationale konkurrencer
 • Medarrangører, samarbejdspartnere, optager team med lyd udstyr m.m.
 • Konkurrencechef fungerer som DM sekretariatschef.

Udvalgsformand: Henning Skovbjerg, LGF-bestyrelsen

Konkurrencechef: Kevin Hjorth Andersen

Kursusudvalg

5 medlemmer – bestyrelsesmedlem udpeges som formand, samt udpeges kursuschef af bestyrelsen, derudover vælges 3 repræsentanter direkte af repræsentantskabet, for 2 år.

 • Tambourmajorkursus, dirigentkursus, instruktørkursus, bestyrelseskursus, tattoo-show koreograf/udvikling, webinars, projektledelse, samt forskellige workshops og lign.

Udvalgsformand: Sonja Christensen, LGF-bestyrelsen

Kursuschef: Sabrina Pedersen

Sekretariat

Landskontor

 • Tilhørsforhold til næstformanden
 • Fysisk placering i Odense
 • Lille Rugbjerg Vej 7, 5270 Odense N.

LGF shoppen

 • Daglig shopkoordinator.
 • Tilhørsforhold til landsformanden.
 • Nuværende udbud fastholdes.
 • Iagttagende ift. nye tilbud der kan komme medlemskredsen til gode.

Garder-rejser

 • Tilhørsforhold til landsformanden og næstformanden.
 • OurWorld – Samarbejdspartner.
 • Koordinator, samt eventuelle afhjælpende rejseledere, før – under – og efter.
 • Færdigpakkede rejser med fly og bus.
 • Synlighed i samarbejde med Kommunikationsudvalget.

Udvalgsformænd

 1. Udvalgsformanden har koordinationsansvaret mellem udvalg og bestyrelse.
 2. Udvalgsformanden er ansvarlig for overholdelsen af tildelte økonomiske midler.
 3. Udvalgsformanden er ansvarlig for gennemførelse af udvalgets arbejde i henhold til retningslinjer og forretningsorden.
 4. Udvalgsformanden er ansvarlig for, at sikre udvalget efterlever organisationens værdier.
 5. Udvalgsformanden har den løbende kontakt med de respektive udvalgschefer.

 

Udvalgschefer

 1. Udvalgschefen har ansvaret over de, af repræsentantskabet, valgte medlemmer.
 2. Udvalgschefen refererer direkte til udvalgsformanden.
 3. Udvalgschefen udpeges af bestyrelsen.
 4. Udvalgschefen har, over for bestyrelsen, ansvar for, at føre det pågældende udvalgs aktiviteter ud i livet