Medlemsforeninger

Uniformerede musiske foreninger i Danmark, som kan tilslutte sig Landsgardeforeningens
formålsparagraf, hvor børn og unge gennem et medlemskab er sikret medindflydelse, kan
søge optagelse som medlemskab af Landsgardeforeningen.
Andre personer eller organisationer med interesse for Landsgardeforeningens virke og som
kan tilslutte sig foreningens formålsparagraf, kan søge optagelse som passive medlemmer.

Kontakt os på mt@lgf.dk eller info@lgf.dk for yderligere information om medlemskab.