Bliv frivillig

Landsgardeforeningen (LGF) er drevet af frivillige. Ligesom i vores medlemsforeninger har vi en frivillig bestyrelse og er afhængige af frivillige kræfter. Sammen skaber vi de bedst mulige vilkår, muligheder og oplevelser for alle de børn og unge, som er en del af den danske garderkultur.

Hvad laver man som frivillig?
Der er plads til alle i LGF – også dig! Uanset om du er skarp til at organisere, til at kommunikere eller til at hjælpe, hvor der er brug for det. Herunder præsenterer vi de forskellige områder, vi arbejder med i bestyrelsen, og som du kan være en del af, men du er også altid velkommen til at byde ind, hvis du kan noget helt særligt eller har en god idé.

Hvis du er nysgerrig om at være nysgerrig, kan du læse mere herunder, udfylde formularen eller skrive til os på info@lgf.dk.

Kursus

Hvert år planlægger og afholder vi kurser for vores medlemsforeninger. Det er en vigtig del af vores arbejde at udvikle og undervise. Vi afholder kurser for tambourmajorer, bestyrelser og instruktører med flere.
Amalie Kristensen er kontaktperson og ansvarlig for Kursus.

Ungeindsatsen

LGF er først og fremmest en børne- og ungdomsorganisation. Hos Ungeindsatsen arbejder vi derfor med at sikre, at de unge gardere bliver hørt og inddraget i vores arbejde. Derudover arbejder vi for at udbrede garderkulturen i Danmark.
Som en del af Ungeindsatsen får du direkte indflydelse på vores arrangementer. For eksempel gennem kommunikation og sociale medier, eventplanlægning, workshops og projekter, som udspringer fra dine og andre unges gode idéer.
Mariann Burup er kontaktperson og ansvarlig for Ungeindsatsen.

Konkurrence og event

Konkurrence/event står hovedsageligt for planlægning og afvikling af Danmarksmesterskaberne for Danske Bygarder, som bliver afholdt hvert andet år. Det vil sige, at planlægningen ligger meget stille i ét år, og at der er run på med planlægning og afvikling i ét år.
Sonja Christensen er kontaktperson og ansvarlig for Konkurrence/event.

Lyder det som noget for dig? Vi kan altid bruge flere kræfter til at drive garderverdenen rundt – og frem. Udfyld formularen herunder hvis du kunne tænke dig at høre mere om at blive frivillig, ganske uforpligtende.

Vi glæder os til at høre fra dig!

FRIVILLIGMANIFEST

Landsgardeforeningen er i høj grad baseret på frivillige kræfter, på samme måde som medlemskredsen. Derfor ønsker vi, at der skal være endnu større fokus på frivillighed og inddragelse i organisationens arbejde, og at alle får noget givtigt med sig videre. Det kan være alt fra venskaber, netværk, opkvalificering til noget helt fjerde. Derfor arbejder LGF med frivillighed ud fra nedenstående manifest, som beskriver vores ambition og vision for vores frivillige.

DØREN ER ÅBEN
Som frivillig i LGF bliver man en del af et åbent fællesskab i en unik kultur. Døren er åben og vi møder hinanden med respekt for vores individuelle forskelligheder og færdigheder. Nogle frivillige deltager af kærlighed til garderlivet, fællesskabet og musikken, andre for at tilegne sig ny viden og kompetencer. Ligegyldigt hvorfor man er med, ønsker vi, at du man føler sig set, inkluderet og velkommen med mulighed for at påvirke retningen, som LGF bevæger sig i.

GARDERKULTUTREN ER BÅRET AF FRIVILLIGHED
LGFs DNA er og har altid været baseret på frivillighed. Fra frivillige lokalbestyrelser, hjælpere, og instruktører, til DM-frivillige og den nationale bestyrelse. Det er derfor gennem frivillige og frivillighed, at vores kerneværdi og identitet opstår. Dermed er det også frivillige der skaber vores unikke kultur. 

VI ER SAMMEN PÅ REJSEN MOD ERFARINGER OG KOMPETENCER
Som frivillig i LGF får man erfaringer, kompetencer og sammenhold. Her skal du kunne udvide dit netværk, få nye sociale relationer, og muligheden for at vokse og udvikle dig selv, samt få erfaringer og nye kompetencer, som du kan tage videre med dig i livet. Sammen sørger vi for, at man ønsker at forblive frivillig i LGF og at vi alle har det vi har brug for til at løse vores vores forskellige opgaver.