Indsendelse af indstilling

Herunder kan der indsendes indstillinger til fortjensmedaljer eller æresmedlem. Det er tilladt at indstille til både LGFs fortjensmedalje og Greve Ingolfs fortjenstmedalje i samme indstilling (se afkrydsning).