Om LGF

Landsgardeforeningen er en samfundsansvarlig børne- og ungdomsorganisation, hvis formål er at
udvikle børn og unge til at være demokratiske, ansvarlige og selvstændige mennesker, der er villige
til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund.
Landsgardeforeningen bygger på en idé om, at musikalitet og bevægelse styrker børn og unges
intellektuelle og sociale udvikling, dette igennem øgede livsfærdigheder og kompetencer.
Gennem deltagelse i Landsgardeforeningens aktiviteter mødes børn og unge i et forpligtende
fællesskab på tværs af alder, køn, sprog, etnisk baggrund, religion og nationalitet, hvilket styrker
samhørigheden og integrationen i samfundet.
Til enhver tid vil organisationen rådgive, udvikle og vejlede de tilsluttede foreninger, samt at skabe
udveksling og kontakter internationalt.