Strategi

Vision
Landsgardeforeningens vision er at fremme børn og unges livsfærdigheder gennem optræden med musik. Medlemsforeningerne arbejder med den komplette person – sindet, sjælen og kroppen – i stabile, frivillige omgivelser med venskaber, kammeratskaber og demokratiske værdier og gennem fælles engagement i musikalske optrædener.

LGF forener et pulserende og mangfoldigt musikmiljø og hjælper de unge med at finde rundt i nutidens komplekse sociale udfordringer. Samtidig sikrer LGF, at de unge bliver stærke individer, der bidrager og deltager i et stærkere demokratisk samfund.

LGF støtter Evner for unge, evner for livet.

Perspektiver
En sammenslutning for alle
Det er lidt af en opgave at være det primære samlingspunkt for en så alsidig og livlig kultur. LGF har gennem tiden udviklet sig til en yderst aktiv organisation, som tilbyder medlemsforeningerne praktisk støtte, værktøjer og inspiration, men vi skal udvikle os endnu mere. Desuden koordinerer LGF både nationale og internationale aktiviteter og spiller en aktiv rolle i at promovere de udøvende kunstarter gennem kampagner og PR.

Evner for livet
LGF arbejder med at styrke de unges videre færd og sikre dem evner for livet. Det handler om at give dem livsfærdigheder og forberede dem på hverdagslivets krav og udfordringer. Det er noget, alle medlemmer kan anvende på individuelt plan, men også i deres deltagelse i samfundet, eksempelvis som ven, forælder og borger.

Evner og livsfærdigheder
Kulturen skaber et helt naturligt bindeled til livsfærdigheder. Det er LGFs vision, at vi tager del i dette og for sin vis styrker gennem kommunikation og aktiviteter for alle medlemmer, undervisere, forældre og alle øvrige, der er tilknyttet vores kultur.

Livskompetencer
LGF arbejder visionært. Med sine rødder indenfor garderkulturen og den danske showband-genre har organisationen udviklet sig til en fortaler og i den grad frontløber for udvikling af børn og unges livsfærdigheder.

Ud fra filosofien om, at udviklingen af ovennævnte færdigheder er vigtig for nutidens unge, vil LGF fokusere på at bruge elementer inden for musik, udøvelse/performance og kunst i dette udviklingsarbejde. Derved arbejder vi med de unge i de vigtige udviklingsår og – vigtigst af alt – gør dem til stærkere individer, der kan sikre et stærkere demokrati.

I en atmosfære præget af venskab, sammenhold og fællesskab vil LGF arbejde med mål inden for optræden, udmærkelse og underholdning – i en balance mellem stolte traditioner og moderne teknologi.

Den stabile og personlige kontakt i medlemsforeningerne sikrer en værdibaseret udvikling og træning i hvad der for unge i dag, kan være et komplekst socialt miljø. Med den konstante påvirkning af internet, TV og sociale medier, har vores familier og skoler brug for at blive suppleret af aktiviteter, der opmuntrer de unge til at udvikle gode livsfærdigheder. LGF er med til at understøtte dette vigtige engagement.

UNICEF beskriver livsfærdigheder som ”evner til fleksibel og positiv adfærd der gør individer i stand til effektivt at håndtere hverdagslivet”.

For at opnå disse vigtige færdigheder har LGF et stort engagement i samfundets børn og unge ved at yde sit bidrag gennem musikkens mangfoldige og særligt universelle sprog og den styrkelse af samarbejde, der følger med aktiv fysisk deltagelse i et fællesskab.

Listen over færdigheder er lang: demokratiske værdier, personlig kommunikation, empati, problemløsning, målsætning, tidshåndtering m.v. Alt sammen i omgivelser med positiv udvikling, selvagtelse og glæde ved musisk og fysisk optræden. LGF og vores medlemsforeninger arbejder med at inspirere og undervise den komplette unge person gennem både sind, sjæl og krop.
I en moderne verden i rivende udvikling når LGF de unge, samfundet og altså vores fælles fremtid. Musik i bevægelse giver de unge færdigheder, såvel som evner, for livet.
Nye medlemmer kommer til, børn og unge, piger og drenge, voksne, ligesom lederkredsen skiftes ud og nye kommer til. Det er for medlemmerne vigtigt udover musikken at tilegne sig viden om og kende den historie de træder ind i, men så sandelig også kendskabet til den egenart der kendetegner den frivillige uniformerede amatørmusikkultur – de danske bygarder.