Kurser 2024

OBS: Pt. venter LGF på svar fra Statens Kunstfond om bevilling af økonomisk støtte til nedenstående kurser. De gennemføres kun, hvis støtten bevilges.

Tambourmajorkursus – d. 23.-25. februar og d. 27.-29. september

Hvordan bliver jeg en bedre instruktør? – d. 23.-25. februar og d. 27.-29. september


Tambourmajorkursus

Tambourmajorkursus er et weekendkursus, for alle tambourmajorer på tværs af landet. Kurset er for tambourmajorer på alle niveauer – Helt fra nybegyndere til meget øvede.

Kurserne er oftest niveauopdelt, og man arbejder intenst over en hele weekend og får dermed virkelig mulighed for at udvikle sig.

Du møder en masse andre tambourmajorer på kurset, får en masse inspiration, og ikke mindst en masse nye tambourmajorvenner.

På kurset vil du lære alt om det at være tambourmajor, hvilken rolle man har, hvordan man er en god tambourmajor og juniorleder. Du vil lære en masse elementære tegn, udstråling og holdning – Samt en masse sving og kast.

Instruktørerne på kurset er nogle af Danmarks dygtigste majorinstruktører.

Tambourmajorkurset vil i 2024 være i form af to weekendkurser, hhv. d. 23.-25. februar og d. 27.-29. september. Weekenden i september vil afløse de enkeltstående majordage vi plejer at afholde i efteråret. Weekenden vil indeholde nogle workshops den ene dag og dag 2 vil være fyldt med øvelser, tips og tricks ud fra deltagernes ønsker. 

Deltagerpris: 399 kr. pr. person

Tilmeld dig på mt@lgf.dk senest d. 11. februar (for forårskursus) og søndag d. 15. september (for efterårskursus).

Ved tilmeldingen bedes deltagerens alder og niveau oplyst (nybegynder, letøvet, øvet osv.)


Hvordan bliver jeg en bedre instruktør?

På kurset vil I blive ført gennem processen at forberede, udføre og evaluere en undervisningsgang. 

Vi kommer til at dykke ned i begreber som motivation og flow, og I vil blive sat til at udforme og udføre undervisningsaktiviteter til direkte brug i jeres virke som instruktører i jeres garde. 
Forbered jer på nogle aktive og forhåbentlig lærerige timer, hvor I får konkrete værktøjer med hjem, så I kan føle jer styrket i jeres opgave at videreformidle jeres passion til nye generationer.

På kurset vil vi benytte os af øvelser, lege og sange fra MAGI-materialet. Disse vil blive introduceret af unge gardister, der allerede benytter materialet i deres arbejde.

Vi har oplevet stor tilslutning til kurset i 2023, og har fået rigtig god feedback. Dog savnede deltagerne mere tid på kurset til at fordybe sig mere i teori og praksis.
Derfor udbydes kurset i 2024 som et længere forløb, med ét weekendkursus i foråret og ét i efteråret. 

På det første weekendkursus d. 23.-25. februar præsenteres I for teori og får mulighed for at prøve den grundigt af i praksis. I får herefter mulighed for at tage hjem og bruge de forskellige redskaber i det daglige arbejde.
I efteråret mødes I igen (d. 27.-29. september), her vil der blive der bygget lidt på teorien, der vil være god tid til erfaringsudveksling og I får mulighed for at lede et musikalsk forløb, hvor de andre deltagere agerer praktikkorps.

Man er ikke forpligtet til at deltage i begge weekender, men deltagelse i efterårskurset forudsætter, at man har deltaget på instruktørkurset i foråret 2023 eller 2024.

Instruktør: Liselotte Nygaard + hjælpeinstruktører

Deltagerpris: 399 kr. pr. person

Tilmeld dig på mt@lgf.dk senest d. 11. februar (for forårskursus) og søndag d. 15. september (for efterårskursus).Indsend din video – og få feedback!
Indsend din video*, hvor du går tamburmajor – og få mundtlig eller skriftligt feedback fra Nicolai Mangor Nielsen. Du kan eksempelvis bruge dette tilbud som et led i din træning op til DM for Bygarder 2024.

Vælg at indsende en video hvor du går major i bymarch eller send en del af jeres tattoo/show. Du kan også bruge tilbuddet i din udvikling som ny eller øvet tamburmajor ved at sende et hjemmelavet show fra din have eller video fra et arrangement.
Prisen er 275 kr., og for det får du:

  • Sparring med en erfaren tamburmajor
  • 20-30 min. mundtlig feedback(eller skriftlig, hvis du hellere vil have dette)
  • Fokuspunkter, som du kan arbejde videre med
  • Du har en Skype- eller telefon aftale indenfor 7-14 dage

Indsend din video til kursus@lgf.dk

*højst 11 minutters video

Vi rykker nu hjem til jer. Har I brug for at få styrket jeres tamburmajorteam yderligere? Udvikle jeres kompetencer? Eller få gode råde til det praktiske arbejde med staven?

Vi tilbyder nu et 6-timers kursus hjemme hos jer, hvor vi sender én instruktør afsted. I samarbejde sammensætter vi et kursusprogram, der skal styrke jeres majorteam.
Vi kan, hjemme hos jer, arbejde med serieopbygning, gennemgå taktslag, sving og kast, hjælpe med at udvikle jeres elementære tegn, give redskaber til motivation og målsætning, snakke stilarter, fremtoning og udstråling, kommandoer eller noget helt andet. Vi sammensætter i samarbejde med jer et program, så I får mest ud af undervisningen.
Vi har sammensat en instruktørstab, der består af undervisere fra hele Danmark. De har bl.a. erfaringer med at undervise på mange niveauer, motivere og lære fra sig.

Kontakt os på kursus@lgf.dk, hvor I skal oplyse: Gardens navn, antal deltagere på kurset, mulige tidspunkter samt hvilke udfordringer vi skal arbejde med på kursusdagen. Vi vil herefter undersøge, hvilke undervisere der er tilgængelig til opgaven tæt ved jer.
Prisen er 1.100 kr* + transport (Statens laveste takst 1,93kr pr. km)

*max. 4 tamburmajorer. Er I flere tamburmajorer, så kontakt os og aftal nærmere.