Bestyrelse og udvalg

Bestyrelsen er valgt af repræsentantskabet. Den er sammensat af fem medlemmer og en suppleant, derudover vælges landsformand direkte af repræsentantskabet.

Den nuværende bestyrelse er sammensat således:

Benjamin Hansen
Landsformand, kommunikationsansvarlig

bth@lgf.dk

På valg marts 2022.

Sonja Christensen
Næstformand, Arrangementsansvarlig

sc@lgf.dk

På valg marts 2022.

Henning Skovbjerg
Bestyrelsesmedlem, Konkurrenceansvarlig

hs@lgf.dk

På valg marts 2022.

Anette Dolleris 
Bestyrelsesmedlem, Innovationsansvarlig

ad@lgf.dk

På valg marts 2023.

  Annika Bohlbro
Bestyrelsesmedlem, Økonomiansvarlig

 an@lgf.dk

På valg marts 2023.

Amalie Boesgaard Kristensen
Bestyrelsessupleant, Kursusansvarlig

ak@lgf.dk

På valg marts 2022.


I LGF er der 3 aktivt arbejdende udvalg. Udvalgsmedlemmerne vælges på det årlige repræsentantskabsmøde.
Udvalgene er pr. 20. marts 2021 sammensat således:

Konkurrenceudvalg:
Henning Skovbjerg
Sonja Christensen
Kevin Andersen, Konkurrencechef, kha@lgf.dk
Louise Berth
Karen Østrup Christensen
Alex Schiellerup

Kursusudvalg:
Amalie Boesgaard Kristensen
Laura Birk Steengaard, Kursuschef, ls@lgf.dk
Ellen Poulsen
Emma Fisker de Molade
Magnus Emil Aggerholm

Innovationsudvalg:
Anette Dolleris
Amanda Hohwü Lundbye-Christensen
Frida Qvist Kristensen
Amalie Parsberg Nielsen
Timm Bøttger
Niels Lundbye-Christensen
Henrik Dyrvig