Bestyrelsen

Bestyrelsen er valgt af repræsentantskabet. Den er sammensat af fem medlemmer, derudover vælges landsformand og landskasserer direkte af repræsentantskabet.

Den nuværende bestyrelse er sammensat således:

Carsten Petersen
Landsformand, Konkurrenceudvalgsformand

cp@lgf.dk

På valg marts 2020.

Kirsten Nielsen
Næstformand, Eventudvalgsformand

kn@lgf.dk

På valg marts 2019.

___________________________

___________________________

Vacant
Landskasserer

På valg marts 2019.

Henning Skovbjerg
Bestyrelsesmedlem, Kursusudvalgsformand

hs@lgf.dk

På valg marts 2020.

    Benjamin Hansen
Bestyrelsesmedlem, Reportageudvalgsformand

bth@lgf.dk

På valg marts 2019.

Sonja Christensen
Bestyrelsessuppleant

Indtrådt i bestyrelsen 1. november 2018

sc@lgf.dk

På valg marts 2019.