Bestyrelsen

Bestyrelsen er valgt af repræsentantskabet. Den er sammensat af fem medlemmer og en suppleant, derudover vælges landsformand direkte af repræsentantskabet.

Den nuværende bestyrelse er sammensat således:

Benjamin Hansen
Landsformand, kommunikationsansvarlig

bth@lgf.dk

På valg marts 2022.

Sonja Christensen
Næstformand, Arrangementsansvarlig

sc@lgf.dk

På valg marts 2022.

Henning Skovbjerg
Bestyrelsesmedlem, Konkurrenceansvarlig

hs@lgf.dk

På valg marts 2022.

Anette Dolleris 
Bestyrelsesmedlem, Innovationsansvarlig

ad@lgf.dk

På valg marts 2023.

  Annika Bohlbro
Bestyrelsesmedlem, Økonomiansvarlig

 an@lgf.dk

På valg marts 2023.

Amalie Boesgaard Kristensen
Bestyrelsessupleant, Kursusansvarlig

ak@lgf.dk

På valg marts 2022.