Bestyrelsen

Bestyrelsen er valgt af repræsentantskabet. Den er sammensat af fem medlemmer og en suppleant, derudover vælges landsformand direkte af repræsentantskabet.

Den nuværende bestyrelse er sammensat således:

Benjamin Hansen
Landsformand, kommunikationsansvarlig

bth@lgf.dk

På valg marts 2022.

Sonja Christensen
Næstformand, Arrangementsansvarlig

sc@lgf.dk

På valg marts 2022.

Henning Skovbjerg
Bestyrelsesmedlem, Konkurrenceansvarlighs@lgf.dk

På valg marts 2022.

Anette Dolleris 
Bestyrelsesmedlem, Innovationsansvarligad@lgf.dk

På valg marts 2021.

  Axel Nielsen  
Bestyrelsesmedlem, kursusansvarlig

an@lgf.dk

På valg marts 2021.

Annika Bohlbro
Bestyrelsessupleant, økonomiansvarlig

ab@lgf.dk

På valg marts 2021.