Bestyrelse og udvalg

Bestyrelsen er valgt af repræsentantskabet. Den er sammensat af fem medlemmer og en suppleant, derudover vælges landsformand direkte af repræsentantskabet.

Den nuværende bestyrelse er sammensat således:

Benjamin Hansen
Landsformand, kommunikationsansvarlig

bth@lgf.dk

På valg marts 2024.

Sonja Christensen
Næstformand, Arrangementsansvarlig

sc@lgf.dk

På valg marts 2024.

Anette Dolleris
Bestyrelsesmedlem, Innovationsansvarlig

ad@lgf.dk

På valg marts 2023.

Annika Bohlbro
Bestyrelsesmedlem, økonomiansvarlig

ab@lgf.dk

På valg marts 2023.

  Amalie Boesgaard Kristensen
Bestyrelsesmedlem, Kursusansvarlig

 ak@lgf.dk

På valg marts 2024.

Charlotte Petersen
Bestyrelsessupleant

cpe@lgf.dk

På valg marts 2023.


I LGF er der 3 aktivt arbejdende udvalg. Udvalgsmedlemmerne vælges på det årlige repræsentantskabsmøde.
Udvalgene er pr. 12. marts 2022 sammensat således:

Konkurrenceudvalg:
Sonja Christensen
Henning Skovbjerg
Kevin Andersen, Konkurrencechef, kha@lgf.dk
Karen Østrup Christensen
Alex Schiellerup

Kursusudvalg:
Amalie Boesgaard Kristensen
Emma Fisker de Molade
Magnus Emil Aggerholm
Christa Maria Skov Hansen
Simone Bjergskov Nielsen
Peter Hansen
Jakob Hansen

Innovationsudvalg:
Anette Dolleris
Frida Qvist Kristensen
Timm Bøttger
Niels Lundbye-Christensen
Henrik Dyrvig