Landsgardeforeningens appel til Kulturministeren

I går blev følgende appel fremsendt Kulturminister Joy Mogensen:

Kære Joy Mogensen,

Landsgardeforeningen (LGF), hvis medlemsforeninger er repræsenteret i 41 af landets kommuner, beder med dette brev om din hjælp til at sikre overlevelsen af vores helt unikke kultur, bygarderkulturen, i forhold til de alvorlige følgevirkninger af COVID-19 krisen, som vi er hårdt ramt af.

Med stor tak anerkender vi regeringens beslutninger om kompensationsordninger indtil nu, herunder også den seneste nedsættelse af tilskuerkriteriet fra 1000 til 350, som dog desværre slet ikke afhjælper vores udfordringer. Derfor er der 4 forhold, vi især ønsker at gøre opmærksom på vedrørende vores mange frivilligbaserede foreninger:

Tabte indtægter grundet aflyste bookinger: 

Alle vores lokalforeninger er stærkt afhængige af indtægter fra arrangementer, de ikke selv står for. Landgardeforeningens medlemmer tjener en væsentlig del af årets indtægt ved at spille til familiefester, byfester, festivaler og lign. arrangementer. Mange af disse arrangementer, som de allerede var booket til, er blevet aflyst, eller bliver det med stor sikkerhed i den kommende tid. Dertil kommer der de arrangementer de ikke vil blive booket til grundet aflysninger eller usikkerhed. Her er der hårdt brug for en pulje der kan dække nogle af de tabte indtægter.

Øvrige tabte indtægtsmuligheder: 

På samme måde som spejdere, er alle garderkorpsene afhængige af indtægter fra arrangementer, de ikke selv står for. Landsgardeforeningens medlemsforeninger tjener en stor del af deres årlige indtægt ved at hjælpe på festivaler og lign. arrangementer, som allerede er aflyst, eller som bliver det snarest, når regeringen melder ud om forsamlingstallet efter 11. maj. Her er der brug for en pulje på linje med puljen til spejderne.

Driftsudgifter:

Størstedelen af alle garderkorps har store udgifter i form af lønudgifter til komponister, instruktører, dirigenter, koreografer, kursuslærere m.v. – varetages af professionelle musikere, som der er et stort behov for at fastholde i de enkelte garderkorps, som ellers risikerer at gå i opløsning. Det er uklart for vores medlemskreds hvordan de skal forholde sig i den sammenhæng til de forskellige kompensationsordninger. Hertil kommer, at vores foreningers arrangementer har under 350 tilskuere/tilhørere på én gang. Der bliver således tale om betydelige indtægter, foreningerne ikke får mulighed for at få gennem entréer og deltagerbetalinger, derudover også sponsorater.

Forsamlingstallet: 

Vi er som alle andre meget optaget af dette spørgsmål, fordi det næsten helt har lukket al aktivitet i vores lokale foreninger. Vi har noteret os, at Erhvervsminister Simon Kollerup på pressemødet søndag 19. april oplyste, at der snart kommer en udmelding. Ikke mindst får det betydning, hvad regeringen definerer som ”større grupper” i perioden 10. maj-31. august, men også hvor lidt eller meget regeringen forhøjer forsamlingstallet på nuværende 10. Øveaktiviteter og forberedelser til arrangementer, koncerter og forestillinger i efteråret skal snart i gang. Et andet spørgsmål, der indgår i denne problematik, er, hvornår kommunerne åbner de lokaler, hvori aktiviteterne mange steder foregår.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.