‘Amatørmusik Danmark’ er stiftet

Nyt //

I 2018 fik AKKS (Amatørernes Kunst- og Kultur-Samråd) tilskud fra Statens Kunstfond til at faciltere et organisatorisk projekt, hvis mål var at styrke amatørmusikkens mange organisationer og udvikle samarbejdet og kommunikationen mellem dem.
Projektet udspringer af og er en fortsættelse af den undersøgelse og det forløb med 3 stormøder for amatørmusikkens organisationer, der fandt sted i foråret 2017. Målet var i sidste ende, at etablere en fælles samarbejdsstruktur for amatørmusikken, der skal facilitere områdets mange frivillige aktører og dermed være med til at løfte kvaliteten og mangfoldigheden af amatørmusikken i Danmark, og det er netop dette der nu er blevet en realitet, efter den stiftende generalforsamling for ‘Amatørmusik Danmark’ søndag d. 22. september 2019.

‘Amatørmusik Danmark’ er en sammenslutning af landsorganisationerne på amatørmusikområdet, og ved den stiftende generalforsamling blev der valgt den første bestyrelse bestående af repræsentanter fra Dansk Amatørorkester-Samvirke (DAOS), Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere (ORA), Kor72, Dansk Amatør Orkesterforbund (DAO) og bestyrelsesmedlem fra LGF, Benjamin Hansen, indtræder ligeledes i den nye bestyrelse for ‘Amatørmusik Danmark’ .
På det efterfølgende konstituerende møde blev DAO’s repræsentant, Jonas Viggo Pedersen, valgt til formand.

Bestyrelsens første opgave bliver arbejdet henimod et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i AKKS d. 30. november i år, hvor Amatørmusik Danmark og Dansk Amatør-Teater-Sammenslutning (DATS) kommer til at indgå på lige fod i en organisatorisk omstrukturering af hele AKKS, som vil fungere som paraplyorganisation for de underliggende sammenslutninger.

Udover pladsen i ‘Amatørmusik Danmarks’ bestyrelsen, blev LGFs bestyrelsesmedlem, Benjamin Hansen, ligeledes valgt som suppleant til den kommende paraply’s bestyrelsen, samt valgt til paraplyens repræsentantskab.

Således ser den foreløbige organisationsstruktur ud.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.