Vores perspektiver

En sammenslutning for alle
Det er lidt af en opgave at være det primære samlingspunkt for en så alsidig og livlig kultur. Tilmed er hele organisationen baseret på frivillige! LGF har gennem tiden udviklet sig til en yderst aktiv organisation, som tilbyder medlemsforeningerne praktisk støtte, værktøjer og inspiration. Desuden koordinerer LGF både nationale og internationale aktiviteter og spiller en aktiv rolle i at promovere de udøvende kunstarter gennem kampagner og PR.

Evner for livet
LGF arbejder meget med at styrke de unges videre færd og sikre dem evner for livet. Det handler om at give dem livsfærdigheder og forberede dem på hverdagslivets krav og udfordringer. Det er noget, alle medlemmer kan anvende på individuelt plan, men også i deres deltagelse i samfundet, eksempelvis som ven, forælder og borger.

Evner og livsfærdigheder
Kulturen skaber et helt naturligt bindeled til livsfærdigheder. Det er LGFs vision, at vi tager del i dette og for sin vis styrker gennem kommunikation og aktiviteter for alle medlemmer, undervisere, forældre og alle øvrige der er tilknyttet vores kultur.

Online og offline
LGF arbejder med at skabe sociale relationer både via sociale medier og i den virkelige verden. Medlemsforeningerne er nemlig gode dynamoer for mange venskaber. Ved at støtte alle foreningerne skaber vi ikke bare en spændende musikalsk fremtid, men inspirerer også til en bedre balance, hvor venskaber ikke bare er baseret på sociale medier. LGF vil også i fremtiden fremme og støtte kulturen og arbejdet med livsfærdigheder. Vil du vide mere, eller ønsker du at blive en del af det? Så kontakt os på info@LGF.dk