Vedbæk Garden

Vedbæk Garden består i dag af ca. 50 piger fra 8-21 år. Vores gennemsnitsalder er ca. 12 år. Trods den lave gennemsnitsalder er vi ambitiøse piger, der yder vores bedste. Derudover elsker vi at skabe en fest. Det gælder både vores busture, garderfester og når vi er ude og optræde. 

Vedbæk Gardens formål er musik og fællesskab. Pigerne lærer at være en del af en helhed og tilegner sig forståelse for hinandens styrker og svagheder, samt udvikler bevidsthed om egne ressourcer. Vi fremmer gensidig respekt, forståelse og disciplin hos pigerne.

Vi er fast knyttet til Rudersdal Kommune. Vi spiller også fast på Bakken flere gange om året. 

Vores motto: Glæd dig selv ved at glæde andre. 

KONTAKT:

Facebook

Hjemmeside