Tordenskioldgarden

Tordenskioldgarden består pt. af 26 medlemmer i alderen fra 6 år og opad. 

I garden har vi aspiranter, vagter, mini-orkester, tamburkorps og orkester. Dette gør, at vi har et stærkt fællesskab på tværs af alder og køn.

Vores dygtige og engagerede dirigent og instruktører står selv for undervisningen, hvormed der sikres en ”rød” tråd i undervisningen, fra du starter som aspirant og frem til du indtræder i tamburkorps eller orkester.

Hvert andet år drager Tordenskioldgarden på en udlandstur, bl.a. til Luxemburg/Belgien, Ungarn og Østrig.

Tordenskioldgarden øver hver onsdag fra kl. 18.30 i Kommandantboligen, Fladstrandsgade 4-6, 9900 Frederikshavn.

KONTAKT: 

Facebook

Hjemmeside