Peder Most Garden

 • Hvem er I som forening?
  • Formålsparagraf:
  • At drive en uniformeret ungdomsgarde.
  • At give aktive medlemmer, gennem undervisning i såvel musik som eksercits, kundskaber som muliggør en god offentlig fremtræden
  • At fremme kammeratskabet blandt aktive medlemmer.
 • Peder Most Garden er Svendborgs bygarde og modtager fast kommunalt tilskud som kulturinstitution. Garden, der består af et tambourkorps, et brass band, to juniororkestre, elever og minimostere, driver en musikskole, hvor alle musikinteresserede børn fra 7 år kan begynde helt fra bunden på blæserinstrument, fløjte eller slagtøj.
  Professionelle dirigenter og musiklærere står for undervisningen. Der lægges vægt på kvalitet og engagement med alle muligheder for at gå videre ad den musikalske vej. Derudover er der et rigt klubliv i garden, og mange har knyttet livslange venskaber gennem sammenspil, til konkurrencer og på ture i ind- og udland.
 • Hvad er jeres værdigrundlag?
  • At undervise i musik, fastholde interessen for at spille et instrument samt for garderkulturen, således at den enkelte her igennem kan udvikle sin personlighed med henblik på et positivt og aktivt engagement i livet.
  • Vi er en synlig forening med sammenhængskraft, og vores motto er:
   “Peder Most Garden – meget mere end musik”
 • Hvad kan I og hvad laver I?
  • Vi styrker sammenholdet via musikken
  • Vi leverer musikere til det lokale og nationale musikliv
  • Vi udklækker studerende til musikkonservatoriet
  • Vi arrangerer underholdningskoncerter og konkurrencer
  • Vi styrker frivilligheden og har Danmarks bedste frivillige
  • Vi rummer både lige og skæve
  • Vi driver musikskole med professionelle musiklærere
  • Vi optræder med musik året rundt – også i frostvejr, når julemanden skal hentes og juletræet skal tændes
  • Vi arrangerer skolekoncerter
  • Vi har et “Åben skole” tilbud
 • Hvor og hvornår øver I?
  • Bagergade 40 c, 5700 Svendborg
   Mandage: 15.00 til 17.30 (Elever) 18.30 til 21.30 (Brass band)
   Tirsdage: 14.00 til 20.30 (elever og juniorer)
   Onsdage: 14.00 til 20.00 (elever og juniorer)
   Onsdage: 18.15 til 21.15 (Tambourkorps)
   Torsdage: 15.0 til 17.00 (Elever)
 • Hvem er jeres kontaktperson?
  • Kirsten Hildebrandt, formand@pedermost.dk, Tlf.: 2340 3407

Tre hurtige

 • Hvilket arrangement ser I mest frem til?
  • DM for Bygarder
 • Hvad er jeres største oplevelse som forening?
  • Da dirigentens mand friede til hende foran Operaen i Paris efter endt koncert
 • Hvad gør JER til Danmarks sejeste korps?
  • At vi elsker vores garde, har et fantastisk, sjovt fællesskab og arbejder godt sammen i modvind

Hjemmeside: www.pedermost.dk
Følg dem på Facebook