Livskompetencer

LGF arbejder visionært. Med sine rødder inden for garderkulturen og den danske showband-genre har organisationen udviklet sig til en fortaler og i den grad frontløber for udvikling af børn og unges livsfærdigheder.
Ud fra filosofien om, at udviklingen af færdigheder er vigtig for nutidens unge, vil LGF fokusere på at bruge elementer inden for musik, udøvelse/performance og kunst. Derved arbejder vi med de unge i de vigtige udviklingsår og – vigtigst af alt – gør dem til stærkere individer, der kan sikre et stærkere demokrati.

I en atmosfære præget af venskab, sammenhold og fællesskab vil LGF arbejde med fremtidige mål inden for optræden, udmærkelse og underholdning – beriget med stolte traditioner og moderne teknologi.

Den stabile og personlige kontakt i medlemsforeningerne sikrer en værdibaseret udvikling og træning i vores dages komplekse sociale miljø. Den konstante, modsatrettede distraktion og pres fra reklamer, internet, TV og medier kræver, at vores familier og skoler bliver suppleret af aktiviteter, der opmuntrer de unge til at udvikle livsfærdigheder.LGF giver dette vigtige engagement, som styrker vores moderne samfund et barn ad gangen.

UNICEF beskriver livsfærdigheder som ”evner til fleksibel og positiv adfærd der gør individer i stand til effektivt at håndtere hverdagslivets”.

For at opnå disse vigtige kvaliteter har LGF fornyet sit engagement i samfundets børn og unge ved at yde sit bidrag gennem musikkens mangfoldige og særligt universelle sprog og den styrkelse af samarbejde, der følger med fysisk deltagelse.

Listen over kvaliteter er imponerende: demokratiske værdier, personlig kommunikation, empati, problemløsning, målsætning og tidshåndtering. Alt sammen i omgivelser med positiv udvikling, selvagtelse og glæden ved musisk og fysisk optræden. LGF fortsætter med at dele, inspirere og undervise den komplette unge person gennem både sind, sjæl og krop.

I en moderne verden i rivende udvikling når LGF de unge, samfundet og altså vores fælles fremtid. Musik i bevægelse giver de unge færdigheder såvel som evner for livet.