Helsingør Pigegarde

1957 tog en gruppe mennesker fra byens foreningsliv initiativ til, at starte en pigegarde i Helsingør. Danseskolelærer Ellen Bager var den oprindelige initiativtager, da hun ville oprette et pigekorps til sin danseskole. Det kom dyrlæge Axel Stub-Nielsen for øre, og han blev svært begejstret for ideen, men syntes at det skulle være hele byens garde. Han kontaktede en række mennesker og fremlagde sine tanker for at starte en Pigegarde i Helsingør. Efter en stiftende generalforsamling i efteråret 1957 var hele Helsingørs Pigegarde en realitet.
Major Hansen blev udpeget som leder af garden og var det i 19 år indtil sin død. Under hans ledelse udviklede pigegarden sig fra at være et tambourkorps bestående af trommer og fløjter, til også at være et flot harmoniorkester. Major Hansen er også ansvarlig for den militære disciplin som stadig den dag i dag er fremherskende i Gardens udtryk.

helsingoer-pigegarde