Frederiksborg Drabantgarde

Kong Frederik II af Danmark oprettede til sin egen beskyttelse i år 1571 en garde, der fik navnet Drabantgarden, den skulle være kongens vagt i krig og fred.
Den bestod af 50 mand og 1 fører – alle officerer fra hæren. Disse havde flere privillegier, bl.a. havde de intet forbrudt, hvis de i ærlig kamp, efter forlig havde været forsøgt, slog en mand ihjel.
Kong Christian DE benyttede Drabantgarden som slotsvagt, men derudover havde garden også vagttjeneste ved højesteret, og det var den vindende part i sagerne, der skulle betale garden for den vagt.
Gardens musikinstrumenter bestod af pauker og signaltrommer, og deres opgave var at ledsage kongen på hans rejser, deltage i hoffester med underholdning for kongen og hans gæster, hvor de også spillede andre instrumenter.
I spidsen for Kong Christian IV´s kroningsoptog gik Drabantgarden med fanfarehorn, pauker, trommer og fløjter. I august 1763 opløstes Drabantgarden og medlemmerne forsatte som officerer i andre hærenheder, men helt op til 1848 blev der stadig brugt drabantvagter ved særlige højtidlige lejligheder i kongehuset.

frederiksborg-drabantgarde