Repræsentantskabsmøde 2021

Opdateret: 09-10-2020

Som oplyst på repræsentantskabsmødet 2020, vil næste rep.møde blive afholdt 20. marts 2021. Når vi kommer nærmere vil I få oplysninger om lokation og øvrige praktiske oplysninger.

Kandidatsedler sendes til Mette Dahl Trudslev på mt@lgf.dk senest kl 12.30 på mødedagen d. 20. marts. 

Har du endnu ikke tilmeldt dig, kan du nå det endnu. Skriv en mail til mt@lgf.dk med garde, navn og mailadresse på alle deltagere. Samt navn på de 2 stemmeberettigede, hvis man tilmelder mere end 2 deltagere. Dette er for at vi kan sikre at afstemning til mødet kommer til at foregå korrekt. 

Indstilling til fortjensmedalje eller æresmedlem