Deltidsmedarbejder til Landsgardeforeningen

Landsgardeforeningen (LGF)

Landsgardeforeningen (LGF) – Sammenslutningen af Danske Bygarder, er en samfundsansvarlig børne- og ungdomsorganisation, der repræsenterer 50 garderkorps spredt over hele Danmark, hvor medlemskredsen består af 85 procent børn og unge.

Landsgardeforeningens medlemmer er uniformerede korps der underviser i musik hovedsageligt i tambourkorps, trommekorps, brassband og harmoniorkestre.
LGF er under forandring i disse år. Repræsentantskabet har, på bestyrelsens opfordring, besluttet at udvikle LGF og løfte organisationen som en aktiv og moderne, politisk og kulturel medspiller. Det er en proces, som vi ser frem til, at den nye medarbejder skal bidrage til.

Organisationen
Som medarbejder refererer du til LGFs bestyrelse, som har det overordnede ansvar for organisationens rammer og økonomi. Vi ønsker en stærk kontakt til lignende organisationer, så det vil være givtigt at arbejdssted bliver lagt i København, men da du vil blive den eneste ansatte, vil der derfor i fællesskab med dig fastlægges hvor arbejdsstedet skal være. Du kan læse mere om LGFs organisering på www.lgf.dk.
Du vil blive bindeled i organisationen og varetage organisationens daglige drift i fællesskab med en meget arbejdende bestyrelse, som har hver deres ansvarsområde; kursus, konkurrence, arrangement, innovation, kommunikation og økonomi, og kulturen er, inden for de givne rammer, præget af frihed under ansvar.

Opgaver
Dine arbejdsopgaver vil være brede og bl.a. kunne bestå af:

 • Vedholdende og kontinuerlig kontakt til medlemskredsen, herunder info-mails.
 • Vedholdende og kontinuerlig kontakt til og koordinering af organisationens frivillige
 • Støtte og vejledning til medlemskredsen
 • Udvikle og fundraise projekter i samarbejde med bestyrelsen
 • Udvikle og opdatere hjemmeside
 • Producere og udvikle markedsføringsmateriale
 • Bistå landsformandens politiske arbejde
 • Koordinerer og planlægge praktiske elementer af Danmarksmesterskaberne for Bygarder
 • Støtte udvalgene administrativt
 • Bogføre i E-conomic

Bestyrelsens ambition er, at stillingen skal være fuldtid fremadrettet. Dette vil, udover administrative besparelser, opnås ved at den nye medarbejder skal fundraise til egen løn.

Vi søger
Vi søger en medarbejder, der udfordrer ambitionsniveauet i organisationen og kan samarbejde med frivillige. Du skal have føling med, hvordan man agerer i en organisation, hvor der er mange ildsjæle og en god fornemmelse for fælles ejerskab. Du skal kunne støtte op om det frivillige arbejde, være god til at sparre og kunne finde den rette balance mellem at være rummelig og myndig. Det er nødvendigt, for at de daglige administrative opgaver løses, at du er i stand til løbende at prioritere og holde overblikket. Og så skal du gerne være drevet af garderkulturens betydning og sammen med LGF arbejde for at styrke kulturen i Danmark.

På det faglige plan skal du gerne:

 • have erfaring med at udvikle organisationer
 • have erfaring med foreningsarbejde
 • have erfaring med kommunikation
 • have forståelse for og gerne erfaring med frivillige
 • kunne fungere som sparringspartner for bestyrelsen
 • kunne bogføre og også gerne udarbejde og formidle regnskaber og budgetter

På det menneskelige plan skal du:

 • være tillidsvækkende
 • trives med mange forskelligartede større og mindre opgaver
 • være omhyggelig uden at miste overblikket
 • kunne inspirere andre og evne også selv at lade dig begejstre

Ansættelsesvilkår
Stillingen er normeret til 15 timer ugentligt. Du må regne med nogle eksterne mødeaktiviteter og rejsedage. Løn og titel efter kvalifikationer og nærmere forhandling. Vi er dog en frivillig organisation og er ikke lønførende.

Ansøgning
Send din ansøgning til info@lgf.dk senest fredag d. 30. oktober kl. 12. I emnefeltet skriver du ”ansøgning” samt dit navn. Vi beder om at få en motiveret ansøgning, CV og eventuelle referencer, samt din forventning til lønniveauet. Første samtalerunde forventes 3. november 2020, og anden samtalerunde 5. november 2020.

Du er velkommen til at kontakte landsformand, Benjamin Hansen, på bth@lgf.dk hvis du har spørgsmål eller brug for uddybninger.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.