Påskønnelser

Landsgardeforeningen har flere påskønnelser, som medlemsforeninger kan indstille enkeltpersoner til:

Landsgardeforeningen har tre fortjensmedaljer; bronze, sølv og guld. Landgardeforeningens Fortjenstmedalje i Bronze tildeles indstillede personer, som har ydet en stor og bemærkelsesværdig indsats lokalt. Fortjenstmedalje i Sølv tildeles for bemærkelsesværdig indsats på nationalt plan, og Fortjenstmedalje i Guld tildeles personer, som har ydet en stor indsats internationalt.

I 1997 indstiftede Greve Ingolf af Rosenborg en ny fortjenstmedalje. Denne uddeles hvert år til én garderpige og én garderdreng, der har gjort sig specielt fortjente til anerkendelsen. Garderne indstilles til medaljen af den garde, som de spiller i, og ud fra de indkomne emner vælger Greve Ingolf medaljemodtagerne.

Denne æresbevisning blev indstiftet ved Landsgardeforeningens Repræsentantskabsmøde 2017, i forbindelse med 25-års jubilæet. Den tildeles kun ikke længere aktive personer der har udvist en ganske bemærkelsesværdig indsats, og et mangeårigt vedholdende virke enten på lokalt, regionalt, nationalt samt internationalt plan, samt tillige ulastelighed i sin personlige adfærd og vandel til gavn, udvikling og glæde indenfor børne- og ungdomsarbejdet under Landsgardeforeningen – Sammenslutningen af Danske Bygarder.

Retningslinjer for udnævnelse til ÆRESMEDLEM