Morsø Garden

Den 27. januar 1972 genopstod Morsø Pigegarde.

Den forrige Morsø Pigegarde havde da været nedlagt nogle år. Initiativtager var bogholder i Morsø Sparekasse Erik Steen Sørensen, som sammen med sin bestyrelse på 6 personer fra land og by lagde et stort arbejde i at få den nye Pigegarde op at stå. Den nye Pigegarde bestod af tambourkorps og brassband. Det var meget dyrt at anskaffe uniformer og instrumenter til over 90 piger, som meldte sig ind i Garden. Kun få effekter fra den gamle Pigegarde kunne genbruges.

morsoe-garden