KODA

Koda har til opgave, at betale til de enkelte komponister og sangskrivere, når deres musik bliver anvendt i det offentlige rum. Den betaling de får fra Landsgardeforeningen går til at sikre betaling for det arbejde, der ligger i at skabe musik.

Bag hvert eneste stykke musik ligger der hårdt arbejde som er ulønnet indtil deres musik bliver spillet – men hvor meget det bliver spillet er ikke til af vide, derfor har komponisterne KODA til at administrere dette på deres vegne.

Dette betyder, at medlemmer af LGF, som har stået for et offentlig musiktiltag skal indrapportere hvilke numre der er blevet spillet (indberetningsskema findes øverst på siden). Det sker ved at indsende programmet og følgende oplysninger til ls@lgf.dk – gerne så snart koncerten er afholdt:

Hovedoplysninger.

  • Navn på de optrædende
  • Dato for arrangementet
  • Stedet, hvor arrangementet er afholdt
  • Navn og adresse på den ansvarlige arrangør kontaktperson

Detailoplysninger

  • Titel på de fremførte musikværker
  • Navn på komponister
  • Navn på forfattere
  • Navn på evt. arrangør af musikværket
  • Spilletid i hele minutter pr værk

 

På denne måde kan LGF-medlemmer slippe for store bøder, da organisationen betaler udgiften til KODA, samt indberetter det indsendte. – Derfor, spar jeg selv for eventuelle ekstraomkostninger og send jeres indberetning til os.