Bestyrelsen

Bestyrelsen er valgt af repræsentantskabet. Den er sammensat af fem medlemmer, derudover vælges landsformand og landskasserer direkte af repræsentantskabet.

Den nuværende bestyrelse er sammensat således:

Carsten Petersen
Landsformand, Konkurrenceudvalgsformand
cp@lgf.dk

På valg marts 2020.

Kirsten Nielsen
Næstformand, Eventudvalsformand
kn@lgf.dk

På valg marts 2019.

Hans Jørgen Larsen
Landskasserer
hjl@lgf.dk

På valg marts 2019.

Hennening Skovbjerg
Bestyrelsesmedlem, Kursusudvalgsformand
hs@lgf.dk

På valg marts 2020.

    Benjamin Hansen
Bestyrelsesmedlem, Reportageudvalgsformand
bth@lgf.dk

På valg marts 2019.

Sonja Christensen
Bestyrelsessuppleant

sc@lgf.dk

På valg marts 2019.