Allerød Tamburkorps

De er ca. 25 glade amatørmusikere i alderen 8 til ca. 45 år, som spiller god musik i et rart fællesskab. Tamburkorpsets medlemmer kommer fra hele Københavnsområdet og de optræder ved mange gode arrangementer.

Allerød tamburkorps er en privat organisation. Hos os, modtager medlemmerne ene- og samspilsundervisning, samt træning i eksercits.

Tamburkorps med messing. De er et samlet korps; det traditionelle tamburkorps (fløjter og trommer) sammen med brass band (trompeter, althorn, euphonium og basun). Selvom fløjterne indimellem spiller en melodi uden trompeter og omvendt, så er de ét orkester, og deres musik er lavet til deres besætning. Og de får ros for deres evne til at udnytte de musikalske kort, de har valgt at spille med!

Tamburkorpsets farve er orange og signalerer glæde, varme, spontanitet og overraskelse – ord som også kendetegner musikerne og stemningen, når de spiller.

Offentlig begivenheder, private arrangementer, tårnblæs og sølvbryllup er korpsets ekspertise. Og de kan tilbyde både stand-koncert og march.

alleroed-spejdernes-tamburkorps